LT C 30/Ub Býv. Přádelna bavlny J. Menčík, Líšný [karta >>]

6/6
dobová fotografie (zdroj: PREISS, Jaroslav, ed. Český průmysl textilní slovem i obrazem. V Praze: Spolek českých průmyslníků textilních, 1909)
2013-08-09 14:21:24   danny666