LT C 46/Ub Býv. Přádelna Franz Knappe, Za Pilou, Česká Kamenice - Dolní Kamenice [karta >>]

4/11
zatékající voda z okapu způsobuje kronchtuaci (2013)
2013-05-06 23:56:22   danny666