MT C 70/Ub/1 Býv. Cukrovar, Neratovická, Kostelec nad Labem [karta >>]

4/14
na dmychadle volně ložené části vyzdívky
2009-01-04 00:00:12   Jana