MT C 61/Ub Býv. Přádelna a tkalcovna Johan Liebieg, Velké Hamry - Svárov [karta >>]

11/12
konec 19. století; archiv J. Lubas
2013-01-17 09:28:05   Bourka