MT C 50/Ub Býv. Sklárny Bohemia, Dobronín [karta >>]

3/8
detail vršku s mobilním ochozem
2011-06-15 15:16:01   Vojti