MT C 5X/Ub Hořický společný cukrovar u Dolní Dobré Vody, Bašnice [karta >>]

3/6
zbytky po demolici (2007)
2008-11-28 11:58:14   danny666