MT C 61/Ub Býv. Přádelna a tkalcovna Johan Liebieg, Velké Hamry - Svárov [karta >>]

10/12
Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na továrny a jejich komíny, ten v popředí.
2011-03-15 23:33:40   Apache