LT C 36/Ub Býv. Mechanická tkalcovna Robert Riegert a synové, Palackého, Cvikov [karta >>]

5/10
prekiolibůstka: z poloviny ze střechy + část profilu je dvacetiboká
2011-02-27 19:31:50   hagen