MT P 85/1 Býv. Nová huť, ArcelorMittal, Ostrava - Kunčice [karta >>]

2/4
pravý ze dvou vyfrkujících v popředí
2011-02-10 18:29:46   Bourka