MT C 5X/Ub Drnovický cukrovar Offerman & Co., Brněnská, Vyškov [karta >>]

3/3
odstřel komína, 22.9.2001, foto Jindřich Holíček
2010-11-02 13:04:16   Vojti