MT C 5X/Ub Drnovický cukrovar Offerman & Co., Brněnská, Vyškov [karta >>]

2/3
kolem r.1975, převzato z publikace "Co jsme si zbořili"
2010-11-02 13:04:16   Vojti