MT C 5X/Ub Drnovický cukrovar Offerman & Co., Brněnská, Vyškov [karta >>]

1/3
historický pohled, rok 1928
2010-11-02 13:04:16   Vojti