LT C 23/Ub Býv. Kruhová cihelna Martina Pawla, Chotíkov [karta >>]

6/11
Detail ozdobné římsy soklíku.
2010-11-01 18:57:22   k.e.n