LT C 20/Ub Býv. DZP, U Harfy, Praha 9 - Vysočany [karta >>]

5/9
10/10 - Zdevastovaná kotelna
2010-10-08 01:15:15   starbreaker