MT P 60/2 Býv. Uranový důl, Křižany [karta >>]

1/5
Mobilní komín v bývalém uranovém dole roku 2006
2008-11-12 21:47:09   k.e.n