RU M 175/4 Teplárna, Objízdná, Otrokovice [karta >>]

2/4
9/09 Letecký snímek - ten vyšší (zdroj: planes.cz)
2010-05-20 16:09:50   metal_messiah