MT C 5X/Ub Býv. Tkalcovna a přádelna, Bernartice [karta >>]

1/2
Pohled ze severozápadu (konec 19. stlol.)
2010-04-11 20:16:46   Ubikvist