LT C 36/Ub Býv. Mechanická tkalcovna Robert Riegert a synové, Palackého, Cvikov [karta >>]

2/10
duben 2010: fabrika stále stojí, ale chátrá a vnitřek dle starousedlíka rozkraden
2010-04-10 21:33:52   hagen