MT C 62/Ub Býv. Přádelna, Krásná [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Stavitel komínu: Erhart & Ehmann    danny666
Datum demolice: 27. června 2013 (odstřel)    danny666