MT T 60/Ub Býv. Důl Hlubina, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava - Vítkovice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie Vnitřní horní průměr dříku: 225 cm    Pertla
Vnější horní průměr dříku: 255 cm    Pertla
Konicita dříku: 3,2 %    danny666
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): 443 (50 cm nad terénem) cm    danny666