3T MT M 57/2 P-D Refractories CZ, Průmyslová, Svitavy [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Vizuální charakteristiky Nápis na komíně: Preiss-Daimler    Mc