MT C 63/Ub Kamenina, Zálužská, Třemošná [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: mezi lety 1956-1966 rok    Bourka
Názvy Název areálu #1: Plavírna kaolinu a továrna na hliněné zboží Kurt Foerster    Bourka
Název areálu #2: Západočeské továrny kaolinové a šamotové    Bourka
Název areálu #3: Západočeské keramické závody (ZKZ)    Bourka
Různé Technický stav: cca do 50m dobrý, vrchní část ve špatném stavu, povrchová kronchtuace a 5 benurzních laloků    Bourka
Dmychadlo: poškozené bleskem, zbytky betonového věnce, volné zdivo    Bourka
Rošt na čápa : ne    Bourka
Stahovací obruče: 8ks ve vrchní části    Bourka
Telekomunikační technika: ne    Bourka
Vložka: ne    Bourka
Zaplechování dmychadla: ne    Bourka
Zaústění kouřovodu: pod terénem    Bourka
Vizuální charakteristiky Denní letecké výstražné označení: ne    Bourka
Noční letecké značení: ne    Bourka