MT C 65/Ub/1 Býv. Cukrovar, Palackého, Holešov - Všetuly [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: 29.9.2007    Bourka