MT C 61/Ub Býv. Přádelna a tkalcovna Johan Liebieg, Velké Hamry - Svárov [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 1884 rok    Pepa
Názvy Název areálu #2: Seba    Bourka
Různé Technický stav: svislá prasklina v horní čtvrtině dříku, zvětrávající hlavice    Pepa
Dmychadlo: pozůstatky betonového věnce    Pepa
Rošt na čápa : ne    Pepa
Stahovací obruče: ne    Pepa
Telekomunikační technika: ne    Pepa
Vložka: ano (vystavěna součastně s komínem)    Pepa
Zaplechování dmychadla: ne    Pepa
Jiné zvláštnosti: Komín vizuálně velmi podobný MT C 51/Ub v nedalekých Plavech.    Pepa
Jiné zvláštnosti: V podstavci a v polovině dříku se nacházejí otvory, pravděpodobně z důvodu ventilace mezi pláštěm a vnitřní vyzdívkou.    Pepa
Vizuální charakteristiky Barva: omítnutý podstavec-šedý,dřík-tmavě hnědý    Pepa
Nápis na komíně: SBĚRNA KOVU - TFH MATERIÁLY    Apache
Denní letecké výstražné označení: ne    Pepa
Noční letecké značení: ne    Pepa