MT T 80/2/1 Býv. Železniční dílny státních drah, MOVO, Lobezská, Plzeň - Petrohrad [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: mezi lety 1967 - 1972 rok    Bourka
Geometrie Výška dříku : 80 m    Bourka
Názvy Název areálu #1: Dílny pro opravy vozidel    Bourka
Název areálu #2: Železniční dílny státních drah    Bourka
Název areálu #3: Železniční opravny a strojírny, ŽOS    Bourka
Název areálu #4: Modernizace a opravy vozů, MOVO    Bourka
Různé Technický stav: dobrý    Bourka
Dmychadlo: zaplechováno    Bourka
Rošt na čápa : ne    Bourka
Stahovací obruče: ne    Bourka
Telekomunikační technika: ano, na ochozech a částečně i dříku    Bourka
Vložka: ne    Bourka
Zaplechování dmychadla: ano    Bourka
Zaústění kouřovodu: pod terénem    Bourka
Vizuální charakteristiky Barva: žluto-hnědá    Bourka
Denní letecké výstražné označení: červeno-bílé pruhy    Bourka
Noční letecké značení: ano, t.č. nefunkční    Bourka