LT C 35/Ub Býv. Lihovar, Lochovice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Názvy Název areálu #1: Hrdličkův mlýn    Bourka
Název areálu #1: Palasovský mlýn (do r.1833)    Bourka
Název areálu #2: Přádelna a tkalcovna Lorenz Hanke a synové (1833-1905)    Bourka
Název areálu #3: Čeněk Pospíšil, továrna na pily a nože v Lochovicích (1919-1924)    Bourka
Název areálu #3: Jaromír Pospíšil, velkostatek a průmyslové závody, Lochovice (1924-1948)    Bourka
Název areálu #4: STS - strojní a traktorová stanice st. statku (1948-1990)    Bourka