MT C 52/Ub Býv. Schwarzkopf, výroba obuvi, Nádražní, Sušice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Stavitel komínu: ing. V. Fischer a spol.    Bourka
Datum demolice: 2015    Bourka
Názvy Název areálu #1: Schwarzkopf, továrna na usně a výroba obuvi - do r. 1948    k.e.n
Název areálu #2: JITONA (jihočeská továrna na nábytek) - po znárodnění    k.e.n
Název areálu #3: SOLO Sušice - výroba voštin    k.e.n
Různé Technický stav: velmi dobrý    Bourka
Dmychadlo: betonový věnec, v pořádku    Bourka
Rošt na čápa : ne    Bourka
Stahovací obruče: ano    Bourka
Telekomunikační technika: ne    Bourka
Vložka: ne    Bourka
Zaplechování dmychadla: ne    Bourka
Zaústění kouřovodu: cca 4m nad terénem, odpojen    Bourka
Vizuální charakteristiky Denní letecké výstražné označení: ne    Bourka
Noční letecké značení: ne    Bourka