LT C 45/Ub/1 Kotelna, U Remízku, Hořovice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Různé Technický stav: dobrý, mírná povrchová degradace zdiva ve vrchních partiích    Bourka
Dmychadlo: litinový věnec, v pořádku    Bourka
Rošt na čápa : ne    Bourka
Stahovací obruče: ano    Bourka
Telekomunikační technika: ano, na ochozu    Bourka
Vložka: ne    Bourka
Zaplechování dmychadla: ne    Bourka
Zaústění kouřovodu: cca 5m nad terénem; odpojen    Bourka
Vizuální charakteristiky Denní letecké výstražné označení: červeno-bílé pruhy    Bourka
Noční letecké značení: ano, nefunkční    Bourka