Zápis ze zasedání SK

  Společnost / svaz

Zápis ze zasedání Syloberzní komise dne 5.12.2012


Zapsal: PA

Přítomni: MV,  Laco, Hugo, Loche, Danny, Modrák, PA, M.i.X., LuSt, Rytíř, Kačud.
Bob se omluvil z důvodu toho, že nepřišel, přišel za něj Dan, který šel kolem.
Jana+Kryštof se omluvili z důvodu andělského spytře.
Klára přišla posléze.


Ve středu 5.12.2012 jsme se sešli na pravidelném setkání vedení SČK s cílem zase jednou prodiskutovat různé aspekty našeho ušlechtilého prekiontrického konání. Sešli jsme se tentokrát v Baště, protože z důvodu macatosti kachny.
Potud to hlavní, čím se zápis zabývá.


Teď ty ostatní věci.

1.    Průkazky, diplomy
Saon slíbil dodělat tak, abychom od nového roku měli nové průkazky a v lednu udíleli tituly na nových diplomech.

2.    Slavnostní setkání v lednu
...bude kolem 10.1.2013, upřesníme v dohledné době.

3.    Tituly
SK vytvořili přítomní členové vedení a Kačud a Honza Ritter. Poměrem 11:1 jsme odhlasovali úpravu Stanov – rozšíření Dodatku k bodu 10 o následující odstavec:
Za mimořádný přínos pro prekiontrii může Syloberzní komise udělit „Řád velvergentního měchýře“ nebo dokonce „Řád velvergentního měchýře s řetězem“.

4.    Novináři
V posledním roce nás přes mailovou schránku vedení SČK kontaktovali novináři různé úrovně a výsledky byly všelijaké. Dohadovali jsme se, jak k tomu do budoucna přistoupit. Procesně to bude tak, že pokud napíše novinář přímo na vedení, prvním kontaktním bodem bude Laco a pak se uvidí. Jestli noviny kontaktují kohokoliv ze Svazu jinak, postupuje dle svého uvážení jako doposud, tady jde pouze o interní dohodu vedení pro případy, kdy se novináři obracejí přímo na nás.

5.    Spytř
Množí se případy spytřů na komíně. Upozorňujeme, že o podobě zadání výstupu rozhoduje Admin. Pokud někdo chce zaznamenat u výstupu příznak spytře, nechť dodá obrazovou dokumentaci, velmi nezávislý film nebo nechť přivede očitého svědka. O to tady jde.

6.    Soukomíní a Dalíkův případ
Samozřejmě jsme i o téhle věci mluvili. O způsobu, jakým je daný objekt zanesen do KODY, rozhoduje Admin, u složitějších případů předpokládáme, že nepůjde o strohý čin jednotlivce, ale proběhne k věci širší debata a rozhodnutí se také zdůvodní. Konečnou instancí je M.i.X.

7.    Vývoj situace při dnešním jednání Syloberzní komise
Laco říká, že když je tu Karel, vypadá to tu jako Rada Moudrých. Nelze s tím než souhlasit.
Znenadání přišla Klára.
Pak odešli najednou Danny a Loche z důvodu kojení.
Klára odchází ve 21:26.
 
8.    Gorys Pendel
Rádi bychom představení uvedli v lednu. Kuře v hodinkách, kde jsme původně zamýšleli hru odehrát, je ale v rekonstrukci. Existují i jiná místa více či méně vhodná, budeme informovat.

9.    Další situace ve Svazu
Lea a Bratr Pich mají pejska.

To byl zase rok, co.
Tím to skončilo tentokrát.

Kyble,
Vedení SČK