Prekioarcheologie

  Teorie

Po nástupu KODY začíná pomalu nabývat na významu část teoretické prekiontrie, která má svůj rozmach zřejmě ještě před sebou, a která se možná dotkne jen části komínářů majících o ní zájem - prekioarcheologie.

Protože KOmínová DAtabáze dává této oblasti prekiontrické vědy živnou půdu v podobě evidence komínů majících status
padlé panny, bylo vytvořeno pět základních orientačních bodů pro určité sjednocení karet PP, větší přehlednost a také
pro vyloučení možných budoucích nepřesností a duplicitních zápisů.


Fotografie - nejdůležitější identifikační zdroj prekioarcheologa. Nejenže lze z dobré fotky získat představu o typu, vzhledu i výšce komína, ale též lze často zjistit i jeho polohu. Na její kvalitu se nemusí vztahovat dannyho fotopravidla v plném rozsahu, je dobrá jakákoliv fotka, kde je komín alespoň trochu vidět.

GPS souřadnice - v areálech s větším množstvím stojících nebo padlých objektů s přesností alespoň kolem deseti metrů, v ostatních případech, zejména u areálů zcela zlikvidovaných a na mapě neznatelných, popřípadě tam kde je v současnosti třeba les či jiná zástavba, s přesností alespoň na několik desítek metrů.

Detail - nutné uvést, alespoň základní - )(, 4, 8, 0. V případech, kdy je z dostupného zdroje vidět z komína např. pouze kus dříku a hlavice, ale je zde velký předpoklad, že komín měl i sokl, lze použít zápis typu ?.8:8, jak to koneckonců už zavedení pépéčkaři dělají.

Bilighorze, přístup - není nutné vyplnit, pokud nejsou známy. Jinak samozřejmě ano.

Přestup - je také žádoucí dodat alespoň přibližně rok nebo období, kdy komín přestoupil k Tomislavovi. Ale čím více historie - nejen o komínu, ale třeba i o fabrice - tím lépe! Není - li ale doba přestupu známa vůbec, není to samozřejmě důvod k nezaložení karty PP.

 

Zpracovali: Bouřka, k.e.n