[menu]

O svazu

Svaz českých komínářů založili 9.5.1981 Martin Vyštejn, Vladimír Randýsek, Petr Puč a Přemysl Vacek, když zdolali 140 m vysoký komín pražské michelské teplárny. O deset let později byl Svaz oficiálně zaregistrován na ministerstvu vnitra jako občanské sdružení. V současné době má Svaz přes 1000 členů - nejen z ČR, někteří členové jsou ze Švédska, Belgie, Číny, Dánska, Kamerunu atd.

Činnost Svazu českých komínářů:

  • výstupy na komíny a chladící věže
  • systematická katalogizace objektů
  • pořizování a shromažďování dokumentace ke komínům (včetně fotodokumentace komínů a jejich okolí)
  • zachování industriální architektury
  • případná údržba historických komínů


    Pro mnohé komínáře není lezení po komínech jen volnočasovou zábavou, ale spíše životním posláním. Komínář je člověk vyspělý po stránce fyzické, intelektuální i morální.

Vedení SČK:

Martin Vyštejn - předseda
Vladimír Randýsek - místopředseda
Přemysl Vacek - ideolog
Vladimír Jiřička - ungerhof
Andrea Houdková - vedoucí odboru zarifních pytlů a slepých ropalit
Martin Daniel Vonka - zástupce pro věci grofální a lusomické
Petr Albl - trisklifidní logador
Jiří Sehnal - kataraktální ludenterium
Lucie Strejčková - zmocněnec pro orinfilní subhorzi
Martin Fuchs - bygromatický

Staňte se členem našeho Svazu: výstup na komín je nevšední zážitek, při kterém si člověk odpočine od všedních povinností, pozná nové kamarády a v neposlední řadě příjemně protáhne své tělo.

    Ale pozor! Jakýkoli výstup na komín bez doprovodu člena Svazu českých komínářů je nelegální!